Skip to main content
Fenster schließen

Contact

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Alpenstraße 10
87751 Heimertingen
Germany

Tel: +49 (0) 8335 / 9859-0
info@demmeler.com
www.demmeler.com

Přesné polohování

Velikost a neskladnost obrobků přináší při svařování často nesnáze, protože ne všechna místa jsou dobře viditelná. Optimální přehled je však předpokladem pro čistou, bezchybnou práci. V minulosti proto bylo nutné obrobky během pracovního procesu vícekrát pohnout. Kvůli jejich rozměrům s těžkým zařízením, zpravidla s jeřábem.

Zmenšete toto bezpečnostní riziko manipulátorem. Manipulátor je druh zvedací plošiny, na které lze obrobky přímo obrábět. Pro zvláště velké nešikovné díly můžete manipulátor doplnit o Demmeler 3D svařovací stůl „Okto“. Tím obdržíte pracovní plochu, která je přesně přizpůsobená vašim vyráběným kusům. Všechna místa jsou snadno přístupná a usnadňují svařování, frézování nebo měření.


Přihlaste se také k odběru našeho nového kanálu YouTube s mnoha příklady výrobků a aplikací.

Ideální poloha ve všech stupních volnosti

 • Maximum work area with minimized footprint
 • Low installation height
 • Unique swivel range up to 180°
 • Comfortable work
 • High flexibility
   

Lifting / Turning / Tilting

Tilting from 0° to 180°

Bearing load up to 8,000 kg


 • Enables positioning of work pieces with very high precision
 • High repeat accuracy
 • Two rotation axes and one lifting axis possible
 • Suitable for integration in a robot cell

Lifting / Turning 

Bearing load to 20,000 kg
 


 • Flexible positioning of high-load work pieces
 • Efficient and precise manufacturing
 • Comfortable work


   

Lifting / Turning

Bearing load to 40,000 kg
 


Svařování a montování v optimální poloze

Zvýšení kvality

 • Práce v ideální poloze a výšce
 • Méně deformace při svařování optimalizovaným pořadím svařování
 • Setrvávající kvalita optimální dotykovou funkcí k uložení reprodukovatelných postupů
 • Exaktní montáž v ideální poloze

Zvýšení produktivity

 • Vícenásobné a časově náročné otáčení, resp. obracení obrobků např. jeřábem odpadá, znamená to tedy výrazné omezení vedlejších časů a značné zvýšení produktivity
 • Vyšší tavicí výkony při svařování, neboť lze většinu svarových spojů provádět v optimální poloze (poloha v úžlabí)
 • Vysoký výkon pracovníka díky optimální pracovní pozicí
 • Rychlá a bezchybná montáž standardními postupy

Ochrana zdraví a bezpečnost

 • Zabránění přetížení a chybného držení těla, tím menší nemocnost
 • Ergonomicky optimalizované pracovní prostředí
 • Zaměstnanci s tělesným omezením mohou převzít montáž, kterou bez manipulátory nemohli provádět (možná event. podpora investic dotacemi)
 • Výrazné snížení nebezpečných manipulací obrobku prostřednictvím jeřábu

Vyžádejte si také náš aktuální prospekt k manipulátorům.

Ideální doprovod při práci

Protože lze překlápěcí manipulátor výškově a úhlově přestavovat, dosáhnete s manipulátorem ergonomického pracovního prostředí a zabráníte poškození zdraví svých pracovníků. Také hospodárnost a kvalita vašich výrobků se použitím manipulátoru zlepší. Neboť manipulátor umožňuje velmi přesnou práci při optimalizovaném pořadí svařování, což výrazně sníží míru deformací při svařování. Volitelná funkce učení pro uložení reprodukovatelných postupů zajistí navíc konstantně stálý standard kvality. Díky zkracujícím se vedlejším časům zvýšíte s manipulátorem svoji produktivitu.