Skip to main content
Fenster schließen

Contact

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Alpenstraße 10
87751 Heimertingen
Germany

Tel: +49 (0) 8335 / 9859-0
info@demmeler.com
www.demmeler.com

Exakt placering

Arbetsstyckenas storlek och skrymmande beskaffenhet orsakar ofta svårigheter vid svetsning, eftersom det inte går att se alla ställen. En optimal överblick är dock förutsättning för rent och felfritt arbete. Tidigare var det därför nödvändigt att flytta arbetsstyckena flera gånger under arbetsprocessen. På grund av deras omfattning använde man tung utrustning, i regel en kran.

Du kan minska den säkerhetsrisken med manipulatorn. Manipulatorn är en slags lyftplattform på vilken arbetsstyckena kan bearbetas direkt. För särskilt stora och svårhanterliga delar kan du komplettera manipulatorn med 3D-svetsbordet ”Okto” från Demmeler. Då får du en arbetsyta som är anpassad exakt till de arbetsstycken som du tillverkar. Alla ställen är lätt åtkomliga, vilket underlättar svetsningen, fräsningen och mätningen.


Prenumerera också på vår nya Youtube-kanal med många nya produkt- och användningsexempel.

Idealisk position i alla frihetsgrader

 • Maximum work area with minimized footprint
 • Low installation height
 • Unique swivel range up to 180°
 • Comfortable work
 • High flexibility
   

Lifting / Turning / Tilting

Tilting from 0° to 180°

Bearing load up to 8,000 kg


 • Enables positioning of work pieces with very high precision
 • High repeat accuracy
 • Two rotation axes and one lifting axis possible
 • Suitable for integration in a robot cell

Lifting / Turning 

Bearing load to 20,000 kg
 


 • Flexible positioning of high-load work pieces
 • Efficient and precise manufacturing
 • Comfortable work


   

Lifting / Turning

Bearing load to 40,000 kg
 


Svetsa och montera i optimal position

Kvalitetsökning

 • Arbeta i idealisk position och höjd
 • Mindre svetsdröjsmål tack vare optimal svetsturordning
 • Jämn kvalitet med programmeringsfunktion som tillval för att spara reproducerbara förlopp
 • Exakt montering i idealposition

Produktivitetsökning

 • Den upprepade och tidsödande vridningen eller vändningen av arbetsstyckena med hjälp av t.ex. travers bortfaller, vilket gör att den outnyttjade tiden reduceras och produktiviteten ökar betydligt
 • Högre smälteffekt vid svetsning eftersom de flesta svetsfogarna kan utföras i optimal position (horisontalsvetsning)
 • Högre verkstadsproduktion med optimal arbetsställning
 • Snabb och felfri montering med standardprocesser

Hälsoskydd och säkerhet

 • Undviker belastningsskador och felaktiga hållningar, därigenom lägre sjukfrånvaro
 • Ergonomiskt optimerad arbetsmiljö
 • Medarbetare med funktionshinder kan utföra uppgifter som de inte skulle klara av utan manipulatorn (möjlighet till offentligt investeringsbidrag)
 • Betydande minskning av den riskabla hanteringen av arbetsstycken med travers

Be också om vår aktuella manipulatorbroschyr.

Den idealiska arbetskamraten för varje dag

Eftersom det går att justera höjden och vinkeln på den tippbara manipulatorn, skapar du en ergonomisk arbetsmiljö med manipulatorn och undviker hälsoskador på dina anställda. Genom användningen av manipulatorn förbättras också produkternas kostnadseffektivitet och kvalitet. Manipulatorn möjliggör nämligen ett mycket noggrant arbete med en optimerad svetssekvens, vilket ger betydligt mindre formförändringar efter svetsning. Den optimala inlärningsfunktionen för att spara repeterbara processer säkerställer dessutom en konstant kvalitetsstandard. Manipulatorn ökar din produktivitet genom att reducera den outnyttjade tiden.