Skip to main content
Fenster schließen

Contact

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Alpenstraße 10
87751 Heimertingen
Germany

Tel: +49 (0) 8335 / 9859-0
info(at)demmeler.com
www.demmeler.com

DEMMELER-fundamentskenor - om du har något stort för dig!

Vårt flexibla spännsystem växer med dina uppgifter. Den modulära konstruktipnen av fundamentskensystemet erbjuder dig den största möjliga friheten för tillverkning av komponenter som överstiger det vanliga måttet. Anpassat till den produktfolio kan rutnätsystemet installeras i valfri storlek i din tillverkningshall. Därmed har du en jämn installationsnivå över hela ytan inklusive rutnätshål. Skensystemet installeras enligt dina krav. Det finns flera varianter tillgängliga t.ex. en installation över och under golvet. Installationen under golvet erbjuder fördelen att det kan går och köras över hela arbetsområdet omkring skensystemet.

Skensystem


System: All Systems D28 D22 D16
 • Support and base rail
 • Support and base rail XL
 • Support and base rail LINEAR
 • Base rail ROUND
 • Support and base rail DUO
 • Rubber mat
 • Cover plate
 • Plug
 • Magnet for Plug
 • Cap
 • Leg for spacer block
 • Shifting foot
 • Holding frame
 • Guiding carriage
 • Guiding wagons

Tillverkning av komponenter med längd upp till 80 meter och mer.

Skensystemet installeras enligt dina krav. Det finns flera varianter, t.ex. en installation över och under golvet. Installationen under golvet har den fördelen att du kan gå och köra över hela arbetsområdet runt skensystemet. Frånvaron av barriärer underlättar arbetet, minskar risken för olyckor och ökar därmed säkerheten och effektiviteten i din tillverkning. Vid uppbyggnad av spännanordningen på skensystemet kan du dra nytta av det omfattande sortimentet i DEMMELERs tillbehörsprogram.

Modulärt

Från A-Z ett exakt hålrutnät över stora avstånd. Reproducera systemets noggrannhet på dina arbetsstycken.

Noggrannhet

Högsta noggrannhet för dina stora delar tack vare jämn fastspänningsyta över hela arbetsytan.

Flexibelt

Kombinera alla systemdelar med ditt skensystem.

Kvalitet

Högsta kvalitet tack vare optimal lasermätning av ditt skensystem.

Planering, installation och övertagande – allt från samma leverantör!

DEMMELERSs experter följer dig från planeringen av din produktionsanordning fram till tillverkning. Vi använder vår kunskap från många framgångsrika projekt. Du får stöd av vårt kompetenta team för att kunna fatta rätt beslut redan i planeringsfasen. Erfarna montörer och tekniker åtar sig på begäran kontroll av golvets egenskaper och jämnhet och ger dig tips om förberedande åtgärder. Våra monteringsteam tar hand om professionell montering och installation av ditt fundamentskensystem. Utbildningar för ditt tillverkningsteam garanterar fackmässig hantering av utrustningen.

1

Montering

 • För en exakt installation används exakta mallar.  
 • Vid egen montering kan du kostnadsfritt disponera en monteringssats med mallar.
 • Fästmaterial (skruvsats, pluggar och underlagsplåtar) ingår i leveransen av distans- och fundamentskenor.
 • Riktvärdet för monteringstiden ligger hos cirka en timmer per leveransmängd.

2

Uppmätning

 • Redan vid monteringen säkerställs den önskade noggrannheten med lasermätinstrument.

3

Övertagande

 • Utarbetande av ett övertagandeprotokoll
 • Övertagande av produktionen
 • På begäran kan årligt underhåll och kontroll offereras.

Skentyper


Distans- och 
fundamentskena


Över golvet/
under golvet


Standardspårbredd
1000 mm

Distans- och
fundamentskena XL


Över golvet/
under golvet


Standardspårbredd
1000 mm

Distans- och 
fundamentskena LINEAR


Över golvet/
under golvet


Standardspårbredd
1000 mm

Fundamentskena 
rund


Under golvet
 


Standardspårbredd
1000 mm

Distans- och 
fundamentskena DUO


Under golvet
 


Standardspårbredd
1000 mm

Cirkeln är sluten

Om dina arbetsstycken främst är runda eller cirkelformade har vi den rätta lösningen för dig med den stjärnformiga placeringen av vårt modulära skensystem. Anpassa spännanordningens diameter flexibelt i rutnätsystemet.

En stadig grund att stå på

DEMMELER har ett anpassat sortiment till hands för varje uppgift. Vid tillverkning av komponenter på vårt skensystem krävs förutom ett omfattande urval av verktyg även ett brett utbud av genomtänkta systemtillbehör. Våra benvarianter, som är avstämda för olika skentyper och krav, utgör den säkra förbindelsen mellan skena och 3D-spännsystem. Utbytbara bordsben och skjutbara fötter med hjul, till exempel, möjliggör snabb anpassning till nya arbetsuppgifter. Likaså kan flerfunktionsslädar föras till önskat läge både snabbt och exakt.

Benvarianter


Ram


Montering längs och tvärs.
 


Mycket stabilt utförande

Ben för distansblock


Monteringshöjderna går att anpassa till arbetsstycket med enkelt byte av fötter.


Fastsättning på systemdelar

Skjutbar fot med hjul


Flytt av monterade systemdelar möjligt utan användning av lyftmedel och kran.


Löprulle, Tippsäkring

Släde


Konstruktionerna flyttbara även vid belastning.


Löpvagn


Konstruktionerna flyttbara även vid belastning.


För projekt bortom bordskanten

Den som i likhet med företaget Liebherr tänker i stora banor behöver en utrustning som erbjuder många möjligheter. Med sitt flexibla fundamentskensystem är DEMMELER den perfekta partnern till den världs­berömda tillverkaren av kranar. Tack vare den modulära utbyggbarheten lämpar sig fundamentskensystemet för tillverkning av komponenter med längd upp till 80 meter och mer. De minimala toleranserna garanterar högsta passnoggrannhet.


LIEBHERR kundberättelse