Skip to main content
Fenster schließen

Contact

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Alpenstraße 10
87751 Heimertingen
Germany

Tel: +49 (0) 8335 / 9859-0
info(at)demmeler.com
www.demmeler.com

DEMMELER-fundamentskenor - om du har något stort för dig!

Vårt flexibla spännsystem växer med dina uppgifter. Den modulära konstruktipnen av fundamentskensystemet erbjuder dig den största möjliga friheten för tillverkning av komponenter som överstiger det vanliga måttet.

Anpassat till den produktfolio kan rutnätsystemet installeras i valfri storlek i din tillverkningshall. Därmed har du en jämn installationsnivå över hela ytan inklusive rutnätshål. Skensystemet installeras enligt dina krav. Det finns flera varianter tillgängliga t.ex. en installation över och under golvet. Installationen under golvet erbjuder fördelen att det kan går och köras över hela arbetsområdet omkring skensystemet.

Detta hjälpmedel underlättar arbetet, minskar risken för olyckor och ökar därmed säkerheten och effektiviteten av din tillverkning. Vid uppbyggnad av spännanordningen på skensystemet kan du dra nytta av det omfattande sortimentet av Demmeler-tillbehörsprogram. 

Skensystem


System: All Systems D28 D22 D16
 • Support and base rail
 • Support and base rail XL
 • Support and base rail LINEAR
 • Base rail ROUND
 • Support and base rail DUO
 • Rubber mat
 • Cover plate
 • Plug
 • Magnet for Plug
 • Cap
 • Leg for spacer block
 • Shifting foot
 • Holding frame
 • Guiding carriage
 • Guiding wagons

Systemöversikt


Noggrannhet

Bästa noggrannhet för dina stora delar tack vare jämn fastspänningsyta över den hela arbetsytan.

Flexibel

Kombinera alla systemdelar i förbindelse med ditt skensystem.

Kvalitet

Högsta kvalitet tack vare optimal lasermätning av din skenanläggning.

Modulär

Från A-Z en ett exakt hålrutnät över stora distanser. Reproducera systemets noggrannhet på dina arbetsstycken.


Utrustningsalternativ

Också kompatibel med:

3D-bord/systemdelar

Bordsben för distansblock

Justerbart ben

Ram

Släde

Löpkassett

Från planering till leverans!

Demmelers experter följer dig från planeringen av dina produktionsanordningar fram till tillverkning. Vi använder vår kunskap från många framgångsrika projekt. Du får stöd av vårt kompetenta team för att kunna fatta rätt beslut redan i planeringsfasen.

Erfarna montörer och tekniker åtar sig på begäran kontroll av golvets egenskaper och jämnhet och ger dig tips om förberedande åtgärder. Våra monteringsteam tar hand om professionell montering och installation av ditt fundamentskensystem. Utbildningar för ditt tillverkningsteam garanterar fackmässig hantering av utrustningen.

Planering, installation och leverans – allt från en leverantör!

I tätt samarbete med våra tekniker och återförsäljare stämmer vi av kraven tillsammans med kunden. Om du så önskar övertar vi genomförandet av det nyckelfärdiga projektet. Alternativt kan du också utföra enskilda moment i egen regi. Lämna över uppgiften till oss så utarbetar vi den passande lösningen för dig! 

Beståndsupptagning

• Beståndsupptagning av markens beskaffenhet

• Identifiering av omständigheterna (tillgänglighet, transport o.s.v.)  med en checklista

• Fastställning av utförande och konfiguration av skensystemet

Förberedelse

•  T.ex. markarbeten för  installation under golvet

•  Fräsning av fogar enligt monteringssituationen

Montering

• Beståndsupptagning

• För en exakt installation används det exakta mallar.  

• Vid egen montering ställer vi gratis som lån en monteringsset med mallar till förfogande.

• Fastsättningsmaterial (skruvset, pluggar och underlagsplåtar) medföljer leveransen av distans- och fundamentskenan.

• Riktvärdet för monteringstiden ligger hos cirka en timmer per leveransmängd.

Mäta

• Redan under monteringen säkerställs det med laser-mätverktyg den nödvändiga noggrannheten.

Tillval

• Gjutning av schakter och fogning i anslutningen till mätningen

• Montera galler och körplattformar

• Användning låsproppar

Mottagande

• Skapa ett mottagande-protokoll

• Övertagning av produktionen

• Enligt önskemål kan ett årligt underhåll/kontroll erbjudas.

För att det skall gå runt!

Om dina arbetsstycken främst är runda eller cirkelformade har vi den rätta lösningen för dig med den stjärnformiga placeringen av vårt modulära skensystem. Anpassa spännanordningens diameter flexibelt i rutnätsystemet.

Hallgolvet förvandlas till spänningsfält

Med de fast monterade plattfälten kan du förvandla hallen till ett jättelikt spännsystem. Perfekt för stora och tunga arbetsstycken.

Monteringssätt

Plattfälten kan installeras såväl över som under golvet – precis som du vill!

Gränslöst

Förstora din arbetsyta som du vill genom att koppla samman plattfältelement.

Stabilitet

Högsta stabilitet tack vare förankring i hallgolvet.

Komplexitet

Genomgående fastspänningsyta med systemrutnät för komplexa, stora montage.

För projekt bortom bordskanten

Den som i likhet med företaget Liebherr tänker i stora banor behöver en utrustning som erbjuder många möjligheter.

Med sitt flexibla fundamentskensystem är Demmeler den idealiska partnern för den världsberömda tillverkaren av kranar. Tack vare den modulära utbyggbarheten lämpar sig fundamentskensystemet för tillverkning av komponenter med längd upp till 80 meter och mer. De minimala toleranserna garanterar högsta passnoggrannhet. Det underlättar inte bara en smidig slutmontering av de enskilda element på byggplatsen utan garanterar också en säker och problemfri krandrift.

Det smarta förskjutningssystemet minskar samtidigt ställtiderna för olika komponenttyper. Och med det omfattande tillbehörsprogrammet kan du snabbt och säkert realisera oändligt många anordningar.