Skip to main content
Fenster schließen

Contact

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Alpenstraße 10
87751 Heimertingen
Germany

Tel: +49 (0) 8335 / 9859-0
info(at)demmeler.com
www.demmeler.com

Vi är framgångsrika om du är det!

Bakom vårt företags mångåriga framgångar står en alldeles speciell företagsfilosofi och gemensamma värderingar som är ett rättesnöre för den dagliga verksamheten. Vi ser oss som en tillförlitlig och kompetent partner till våra kunder. Därför står vårt motto Vi är framgångsrika om ni är det! i centrum för vårt agerande. Det är vår fasta övertygelse! Våra kunders framgång står i centrum: signifikant högre produktivitet, ökad kvalitet i produktionen, ergonomiskt arbete även vid tunga uppgifter och högre säkerhet på arbetsplatsen. Det är de fyra grundpelare som våra nya innovationer ständigt och sedan lång tid tillbaka vilar på. 

Sänk produktionskostnaderna

När du anskaffar ett spännsystem från DEMMELER får du inte bara en solid utrustning för din tillverkning utan också ett debiterbart kalkylunderlag. Användning av ditt spännsystem betalar sig snabbt. Och tack vare den långa livslängden och den garanterade kompatibiliteten mellan olika verktyg kan du glädja dig åt en trygg planeringssäkerhet. Skrymmande och dyrbar förvaring av konventionella utrustningar tillhör gårdagen.

Öka kvaliteten

Exakt, snabbt och i en handvändning bygger du din utrustning med vårt modulära bygglådesystem: Maskinhus, ställningar, ramar, traverser, konsoler, räcken, trappor, portar, apparatskåp, plåtpaneler och mycket mer. Med detta system uppnår du för varje arbetsstycke snabb, noggrann inställning och fixering av börvärdesmåtten. Dina individuella svetskomponenter är fastspända i motsvarande ytor eller punkter under häft- och svetsprocessen och får därmed en optimal lägesplacering.

Arbeta ergonomiskt

Ergonomi är ett viktigt tema för framtiden för att öka produktiviteten och kvaliteten, förhindra dyra avbrott och skapa attraktiva produktionsarbetsplatser.

En ergonomiskt väl utformad arbetsplats ger ett effektivare arbete med färre fel och skyddar din personal från hälsoskador, även vid långvarigt arbete. Svets- och monteringsarbetet kan således utföras med konstant hög precision och utan onödigt tröttande belastning. Det bidrar också till att förebygga frånvaro av personal till följd av belastningsskador eller sjukdom.

Säkerhet på arbetsplatsen

Arbetsstyckenas storlek och skrymmande form ställer ofta till med problem vid svetsning eftersom det inte går att se alla ställen på ett bra sätt. En optimal översikt är emellertid förutsättningen för ett felfritt arbete. Ofta måste arbetsstyckena flyttas flera gånger under arbetsprocessen, och med tanke på deras mått och vikt sker det som regel med en travers.

Med våra manipulatorer, som är ett slags lyftbord där arbetsstyckena kan bearbetas direkt, minimeras denna säkerhetsrisk. För särskilt stora och ohanterliga delar kan du komplettera våra manipulatorer med DEMMELERS 3D-Oktobord. På så sätt får du en arbetsyta som passar exakt till dina arbetsstycken.