Skip to main content
Fenster schließen

Contact

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Alpenstraße 10
87751 Heimertingen
Germany

Tel: +49 (0) 8335 / 9859-0
Fax: +49 (0) 8335 / 9859-27
info@demmeler.com
www.demmeler.com

Innovation innebär att tänka vad andra inte kan föreställa sig!

Våra utvecklingsingenjörer ser sig själva som branschens farthållare. De väntar inte på nya krav från våra kunder. De observerar marknaden och sätter sig in i nya tekniker och metoder. Hur kan man utnyttja nya tekniska metoder från andra områden? Finns det nya eller alternativa material som kan förlänga livslängden eller förkorta produktionstiden? Vilka nya rön finns det när det gäller ergonomisk utformning av arbetsplatser? Hur kan säkerheten ökas ytterligare? Vi funderar ständigt på alla dessa frågor, så att vi alltid har rätt svar i rätt tid. I fokus står alltid din – vår kunds – ekonomiska lönsamhet och konkurrenskraft.
Vi är flexibla i att svara på alla frågor och problemställningar från kunder. Vi levererar hela spektrumet från idén till den färdiga produkten. Moderna två- och tredimensionella CAD-system används. Till vår produktportfölj hör också framtagning av regleringstekniken – elektrisk, hydraulisk och pneumatisk – samt styrenheter och kopplingsskåp.

Alla NC-program skapas och optimeras vid vår avdelning för produktionsprojektering/CAM på moderna fristående arbetsstationer för programmering.

Demmeler as a company

Company brochure