Skip to main content

Contact

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Alpenstraße 10
87751 Heimertingen
Germany

Tel: +49 (0) 8335 / 9859-0
Fax: +49 (0) 8335 / 9859-27
info@demmeler.com
www.demmeler.com

clamping systems
manipulators
comissioned production
tools arena
rotary table
loading

Close popup

PŘESNÉ POLOHOVÁNÍ

Velikost a neskladnost obrobků přináší při svařování často nesnáze, protože ne všechna místa jsou dobře viditelná. Optimální přehled je však předpokladem pro čistou, bezchybnou práci. V minulosti proto bylo nutné obrobky během pracovního procesu vícekrát pohnout. Kvůli jejich rozměrům s těžkým zařízením, zpravidla s jeřábem.

Zmenšete toto bezpečnostní riziko manipulátorem. Manipulátor je druh zvedací plošiny, na které lze obrobky přímo obrábět. Pro zvláště velké nešikovné díly můžete manipulátor doplnit o Demmeler 3D svařovací stůl „Okto“. Tím obdržíte pracovní plochu, která je přesně přizpůsobená vašim vyráběným kusům. Všechna místa jsou snadno přístupná a usnadňují svařování, frézování nebo měření.

DEMMELER Manipulátor

Svařování a montování v optimální poloze

Výhody:

 • Zlepšení kvality
 • Zvýšení produktivity
 • Ochrana zdraví a bezpečnost

Ergonomická práce

Odlehčí pracovníkům od těžkých manipulací a umožní ergonomický pracovní postoj. Svařování lze tedy provádět bez únavy a s konstantně vysokou přesností. Navíc se tím zabraňuje výpadku personálu kvůli přetížení, resp. onemocnění.

Ideální poloha ve všech stupních volnosti

Zvednutí, Překlápění, Otáčení

 • Maximum work area with minimized footprint
 • Low installation height
 • Unique swivel range up to 180°
 • Comfortable work
 • High flexibility
 • Enables positioning of work pieces with very high precision
 • High repeat accuracy
 • Two rotation axes and one lifting axis possible
 • Suitable for integration in a robot cell
 • Flexible positioning of high-load work pieces
 • Efficient manufacturing
 • Comfortable workLifting / Turning / Tilting

Tilting from 0° to 180°

Bearing load up to 8,000 kg

Lifting / Turning / Tilting

Bearing load to 20,000 kg


Lifting / Turning

Bearing load to 40,000 kg
Product catalogue Manipulators

Ideální doprovod při práci

Práce může být tak snadná

Protože lze překlápěcí manipulátor výškově a úhlově přestavovat, dosáhnete s manipulátorem ergonomického pracovního prostředí a zabráníte poškození zdraví svých pracovníků. Také hospodárnost a kvalita vašich výrobků se použitím manipulátoru zlepší. Neboť manipulátor umožňuje velmi přesnou práci při optimalizovaném pořadí svařování, což výrazně sníží míru deformací při svařování. Volitelná funkce učení pro uložení reprodukovatelných postupů zajistí navíc konstantně stálý standard kvality. Díky zkracujícím se vedlejším časům zvýšíte s manipulátorem svoji produktivitu.